Astronomická společnost Chomutov

                                                                               další články               +      

 

           
 

1 - začátek všeho

Vznik teorie velkého třesku

 

2 - den bez včerejška

V okamžiku velkého třesku

           
 

3 - kosmická inflace

Sjednocená síla se rozpadla

 

4 - CMB

Kosmické mikrovlnné pozadí

           
 

5 - první jaderné sloučení

Tvorba prvních dvou elementů periodické soustavy

 

6 - éra rekonbinace

Oddělení hmoty od záření

           
 

7 - elementární síly

Čtyři elementární síly

 

8 - elementární částice

Kvarky a leptony

           
 

9 - éra reionizace

Oddělení hmoty od energie

 

10 - ostrovy světla

Fiat flux ... budiž světlo!

           
 

11 - hvězdné životy

Neustálý boj hvězd

 

12 - důkazy velkého třesku

O co se opírá teorie velkého třesku

           
 

13 - v krátkosti

Shrnutí  

14- nedostatky

Nevyřešené problémy velkého třesku